Úvod > Aktuálne v meste

Akcie a podujatia - Mesto Poltár 23.2.2019

Valentínska kvapka krvi

Hematologicko-transfuziolocké oddelenie (HTO) Lučenec

Slovenský Červený kríž organizuje 24. ročník kampane Valentínska kvapka krvi (VKK) z celoslovenskou pôsobnosťou počas ...

Fašiangový sprievod masiek

Obec Kokava nad Rimavicou

Pochôdzka masiek po obci sa uskutoční 23. februára2019 (sobota) od 10:00 hod. Typickú atmosféru slovenského ...