poltar.Virtualne.sk
Informačný portál o živote v meste a okolí

Výber mapyKULTÚRA PAMIATKY - INFO MAPA MESTA Poltár a okolia

 1. Amfiteátre
 2. Divadlá
 3. Galérie
 4. Hrady a zámky
 5. Informačné centrá
 6. Kiná
 7. Knižnice
  1. Mestská knižnica
 8. Kultúrne centrá
 9. Kultúrne pamiatky
  1. Evanjelický a. v. cirkevný zbor, Poltár
  2. Kamenný most v Zelenom, Poltár
  3. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poltár
 10. Múzeá
  1. Mestské múzeum
 11. Skanzeny
 12. Kostoly, cintoríny
temp image
Okolie Poltára: Poltár- Bzenička, České Brezovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Kalinovo, Málinec, Sušany, Zlatno

Internetové služby

Obce v regióne mesta

Poltár- Bzenička, České Brezovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Kalinovo, Málinec, Sušany, Zlatno
Kontakt O nás Reklama Podmienky použitia
lang